Your cart is currently empty. Add to Cart
סט פנינים- שרשרת, צמיד ועגילים
סט פנינים- שרשרת, צמיד ועגילים
סט פנינים- שרשרת, צמיד ועגילים
סט פנינים- שרשרת, צמיד ועגילים
סט פנינים- שרשרת, צמיד ועגילים

סט פנינים- שרשרת, צמיד ועגילים

Regular price ₪880.00 Sale price ₪759.00
פנינה מסמלת יופי טהור. בעלת כוח של פוריות ומלכות. מובילה אותך לצמיחה והתפתחות אישית ומקרבת אותך מימוש הפוטנציאל הפנימי שלך. עוזרת לך לקבל ביקורת לשם שיפור עצמי. מטהרת את המחשבות שלך ומגבירה את היכולת לקבלה והערכה עצמית דרך חיבור לייחוד והעוצמה הנשית שבך.
פנינה מסמלת יופי טהור. בעלת כוח של פוריות ומלכות. מובילה אותך לצמיחה והתפתחות אישית ומקרבת אותך מימוש הפוטנציאל הפנימי שלך. עוזרת לך לקבל ביקורת לשם שיפור עצמי. מטהרת את המחשבות שלך ומגבירה את היכולת לקבלה והערכה עצמית דרך חיבור לייחוד והעוצמה הנשית שבך.